Klientská podpora

Zadání dotazu:

Máte-li jakýkoli dotaz odpovídající našemu profesnímu zaměření (viz O nás), napište nám pomocí tohoto formuláře. Rádi Vám poskytneme základní odborné vyjádření.

*
*
*
*
*
*
opište prosím kód (ochrana před roboty):
Podmínky poskytování služby:

1. Služba Klientského servisu (dále „Služba“) zahrnuje
  • Odpovědní servis (odborné vyjádření k dotazu)
  • Upozornění na termíny platebních a jiných povinností (dle daňového kalendáře).
2.Služba je poskytována formou informací či sdělení, zasílaných na e-mailovou adresu zadanou objednatelem.

3.Služba je poskytována bezplatně.

4.Služba je poskytována na základě registrace objednatele formou elektronického zadání identifikačních údajů na internetovém rozhraní www.burianpartner.cz. Objednatel uděluje poskytovateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů, sdělených formou registrace při objednání Služby. Osobní údaje objednatele budou poskytovatelem zpracovávány a využívány výhradně v souvislosti s poskytováním Služby a budou přitom řádně zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu třetích osob.

5.Objednatel se vyjádřením souhlasu s těmito podmínkami zavazuje nevyužívat jakékoli informace získané využitím Služby jinak než pro svou osobní potřebu, především tyto informace nevyužívat jakýmkoli komerčním způsobem. Porušení tohoto závazku objednatele může být považováno za nekalosoutěžní jednání objednatele a může tak zakládat právní nároky poskytovatele.

6.Objednatel bere na vědomí, že poskytování Služby nenahrazuje řádnou právní pomoc v záležitostech, jež jsou objektem informační či konzultační potřeby objednatele. Služba je určena k pokrytí širokého spektra konzultačních potřeb velkého počtu uživatelů a jejím účelem je poskytnutí odborné podpory pro základní orientaci v daném problému. Jako taková nemůže ani při vynaložení veškerého úsilí poskytovatele suplovat individuálně poskytnutou poradenskou pomoc. Poskytovatel proto nenese žádnou odpovědnost za případné škody, vzniklé v souvislosti s využíváním Služby.

7.Poskytování resp. využívání služby nezavazuje poskytovatele ani objednatele k navázání jakéhokoli právního vztahu ohledně záležitostí, jež jsou předmětem informační či konzultační potřeby objednatele či záležitostí jiných, ani takový právní vztah nezakládá.

8.Na poskytnutí Služby není právní nárok. Objednatel bere na vědomí, že z kapacitních důvodů nelze v rámci bezplatného servisu zaručit závazné poskytnutí odborných vyjádření, a poskytovatel tak není povinen objednateli Službu poskytnout. V takovém případě zašle poskytovatel objednateli pouze sdělení o tom, že Služba nebude poskytnuta. Poskytovatel je dále oprávněn i bez udání důvodu omezit rozsah poskytování Služby, nebo poskytování Služby zcela zrušit. V takovém případě zašle poskytovatel objednateli sdělení o omezení rozsahu či zrušení Služby.

9.Jeví-li se to účelným s ohledem na konkrétní konzultační potřebu objednatele, poskytovatel může objednateli namísto poskytnutí bezplatné konzultační podpory v rámci Služby nabídnout poskytnutí poradenské pomoci v rámci dvoustranného obchodněprávního vztahu za předem sjednaných obchodních podmínek.

10.Poskytovatelem Služby je společnost Burian a partner, s.r.o., IČ: 29028361.

Automatický daňový kalendář:

Zdarma poskytovaná aplikace, která odesílá na zadanou e-mailovou adresu upozornění na aktuální termíny daňových povinností, a to podle individuálního nastavení každého uživatele.

Autorizovaný vstup pro smluvní klienty: