Paušální péče (dlouhodobá spolupráce)

Požadujete-li vypracování předběžné cenové kalkulace paušálně poskytovaného poradenského servisu, vyplňte prosím dotazník.

Kalkulaci měsíční/čtvrtletní paušální ceny Vám zašleme do konce následujícího pracovního dne mailem.

Zadejte přesný název společnosti a IČ
*
*
*
Pokud je ve Sbírce listin obchodního rejstříku založena Vaše účetní závěrka za poslední ukončené účetní období, nemusíte následující údaje vyplňovat.
Cenová kalkulace bude provedena na základě údajů získaných ze Sbírky listin

opište prosím kód (ochrana před roboty):

V kalkulované paušální ceně je zahrnuto:

 • poradenský servis formou písemného vyjádření k mailovým dotazům klienta do 2 kalendářních dnů
 • osobní konzultace u klienta 1 x 2 týdny
 • písemné připomenutí aktuálních daňových povinností klienta
 • sledování a zasílání odborných informačních zdrojů na míru podle oboru činnosti a zaměření agendy klienta

Případně dále dle potřeby klienta:

 • zastoupení před daňovými orgány formou generální plné moci
  • včetně komunikace se správcem daně v rámci běžné agendy
  • zastoupení při daňových kontrolách či jiných řízeních
  • odložení termínu pro podání přiznání k DPPO
 • zpracování přiznání k dani z příjmů či jiných přiznání