Cestovní náhrady a stravné v tuzemsku 2014, 2015

 Stravné v tuzemku 2015 - soukromá sféra   
  § 163 zákoníku práce
§ 2 vyhlášky 328/2014 Sb.
 dle právního předpisu
 trvání cesty od 5 do 12 hodin v daném dni   min. 69 Kč
 trvání cesty od 12 do 18 hodin v daném dni   min. 104 Kč
 trvání cesty nad 18 hodin v daném dni   min. 163 Kč

Použije zaměstnavatel jiný než vymezený v § 109 odst. 3 zákoníku práce (tj. soukromá sféra)  pro výpočet stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců. Výše daňově účinných nákladů se přitom řídí horními limity uvedenými v tabulce následující.

 

 Stravné v tuzemku 2015 - veřejná sféra   
 § 176 zákoníku práce
§ 3 vyhlášky 328/2014 Sb. 
 dle právního předpisu
 trvání cesty od 5 do 12 hodin v daném dni   69 - 82 Kč
 trvání cesty od 12 do 18 hodin v daném dni  104 - 125 Kč
 trvání cesty nad 18 hodin v daném dni   163 - 195 Kč

Použije zaměstnavatel vymezený v § 109 odst. 3 zákoníku práce (stát, územní samosprávný celek, státní fond, příspěvková organizace apod.) pro výpočet stravného při tuzemských pracovních cestách zaměstnanců. Výše daňově účinných nákladů se přitom řídí uvedenými horními limity.

 

 Základní náhrady za používání motorových vozidel  r. 2015 r. 2014
 dle právního předpisu 328/2014 Sb.  435/2013 Sb. 
 jednostopá vozidla a tříkolky  1,00 1,00 
 osobní automobily  3,70 3,70
 nákladní automobily (včetně N1)  4,40 7,40

 

 

Průměrné ceny PHM r. 2015 r. 2014
dle právního předpisu 328/2014 Sb. 435/2013 Sb.
BA-91 Speciál (Natural) - -
BA-95 Super (Natural) 35,90 35,70
Nafta motorová 36,10 36,00
BA-98 Super plus 38,30 37,90

Použije zaměstnavatel pro výpočet cestovních náhrad zaměstnance, pokud zaměstnanec neprokáže nákup za cenu vyšší.

 

Průměrné ceny PHM r. 2014 r. 2013
dle právního předpisu  435/2013 Sb. 472/2012 Sb.
BA-91 Speciál (Natural)  - -
BA-95 Super (Natural)  35,70 36,10
Nafta motorová  36,00 36,50
BA-98 Super plus  37,90 38,60

Použije poplatník daně z příjmů fyzických osob při výpočtu výdajů z titulu vlastních pracovních  cest vlastním vozidlem nezařazeným do obchodního majetku, pokud dokladově neprokáže nákup za cenu vyšší.