Kursy měn 31.12.2013 a 31.12.2014

Kursy ČNB k 31.12.2012 a k 31.12.2013

Použije účetní jednotka např. pro vyčíslení kursových rozdílů k rozvahovému dni nebo pro stanovení počátečního pevného kursu.

Kursy ČNB
k 31.12.2014
k 31.12.2013
Euro
1 EUR
27,725
27,425
Švýcarsko
1 CHF
23,058
22,344
USA
1 USD
22,834
19,894
Velká Británie
1 GBP
35,591
32,911
Polsko
1 PLN
6,492
 6,603

 

Jednotné kursy dle §38 zákona o daních z příjmů

Použije poplatník daně z příjmů fyzických osob, který není účetní jednotkou (např. zaměstnanec, podnikatel s daňovou evidencí...) pro účely daně z příjmů.

 

Kursy

r. 2014 / GFŘ-D-

r. 2013 / GFŘ-D-16

Euro

1 EUR

 

 26,03

Švýcarsko

1 CHF

 

 21,18

USA

1 USD

 

 19,56

Velká Británie

1 GBP

 

 30,63

Polsko

1 PLN

 

6,18