"ŠKOLKOVNÉ" - nová sleva na dani pro fyzické osoby

Zákon č. 247/20014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině mj. zavedl do daně z příjmů daňovou slevu z titulu umístění dítěte v předškolním zařízení (tzv. „školkovné“). Shrnujeme, jak je tato novinka koncipována:

  • slevu lze uplatnit už za rok 2014 (v daňovém přiznání nebo v ročním zúčtování zaměstnance)
  • jde o slevu na dani, částka se tedy odečítá od vypočtené daně (ne od základu daně)
  • odečítá se částka ve výši prokazatelně vynaložených výdajů (se stanoveným maximálním limitem
  • maximální uplatnitelná částka je přitom 8 500,- Kč ročně pro rok 2014, resp. 9 200,- Kč ročně pro rok 2015; přitom se odečítá částka bez ohledu na to, kolik měsíců dítě do školky chodí (v zákoně je v § 21g zakotvena definice minimální mzdy pro účely daně z příjmů, která přebírá částku stanovenou příslušným vládním nařízením o minimální mzdě, ovšem z definice vyplývá, že minimální mzda stanovená jako měsíční se pro účely daně z příjmů bere jako částka roční)
  • uplatňuje se "na vyživované dítě ve spol. domácnosti" (uplatňuje kterýkoli z obou rodičů, samozřejmě na 1 dítě vždy jen jeden z nich)
  • slevu nelze uplatňovat měsíčně, i u zaměstnanců se tedy uplatní až v rámci ročního zúčtování daně
  • částka se uplatňuje na základě potvrzení, které vydává příslušné předškolní zařízení a na němž je uvedeno jméno dítěte a celková částka výdajů, které v daném roce poplatník příslušnému předškolnímu zařízení uhradil