DAŇ Z NEMOVITOSTÍ v roce 2014

 

Zde je k dispozici základní přehledná informace ke změnám v oblasti daně z nemovitostí účinným od ledna 2014, která byla uveřejněna na webu daňové správy:

 

www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-nemovitych-veci/informace-stanoviska-a-sdeleni/2014/dan-z-nemovitych-veci-v-roce-2014-4605