Ceny

Jednorázové zakázky

U zakázek sjednaných jako jednorázové kalkulujeme ceny vždy předem, na základě odhadu časové a odborné náročnosti.

Jsme přitom připraveni soutěžit o konkrétní zakázku i účastí v tendrovém výběru a vynasnažíme se učinit Vám plně konkurenceschopnou nabídku.

Cena orientačně:    max. 2.000,- Kč / poradenská hodina (bez DPH)

 

Paušální poradenská péče

Formou stabilní poradenské podpory, založené na intenzívnější a dlouhodobé spolupráci klienta a našeho konzultačního týmu, můžeme získat ucelenější představu o všech aspektech činnosti našeho klienta, což nám umožňuje poskytovat klientovi více relevantních a včasných informací.

V případě průběžné poradenské péče je cena kalkulována formou čtvrtletně splatného paušálu.  Cenovou nabídku Vám sdělíme po zadání příslušných kalkulačních údajů ZDE
, přičemž v kalkulované paušální ceně je zahrnut:

  • poradenský servis formou písemného vyjádření k mailovým dotazům klienta do 2 kalendářních dnů
  • osobní konzultace u klienta 1 x 2 týdny
  • písemné připomenutí aktuálních daňových povinností klienta
  • sledování a zasílání odborných informačních zdrojů na míru podle oboru činnosti a zaměření agendy klienta

a dále  podle potřeb klienta také

  • každoroční zpracování přiznání k DPPO
  • generální zastoupení před finančním úřadem

Ceny orientačně:    min. 5.000,- Kč / měsíc (bez DPH)

 

Ostatní – outsourcing vedení účetnictví, mzdové agendy, zpracování daňových přiznání apod.

U služeb samostatně zpracovávaných daňových přiznání, externího vedení finančně účetní a mzdové agendy kalkulujeme cenu podle rozsahu a povahy zakázky většinou paušálně stanovenou částkou, případně podle přání klienta v závislosti na počtu účetních zápisů.

Ceny orientačně:    paušál, min. 4.500,- Kč / měsíc, nebo 30,- Kč / účetní zápis, 250,- Kč / položka mzdové agendy (tj. 1 zaměstnanec) - vše bez DPH