O nás

Společnost Burian a partner, s.r.o. navazuje na 15leté zkušenosti jejích zakladatelů v oblasti:

 • specializovaného daňového poradenství a finančně-ekonomického poradenství.

Komplexně řešíme daňovou agendu našich klientů s velmi významným přesahem do oblasti

 • obchodního a občanského práva
 • práva duševního vlastnictví, včetně práva autorského
 • auditu a účetního poradenství
 • správy dotací a grantů

Díky dosavadní praxi a stávající skladbě klientely se cíleně zabýváme především oblastmi účetnictví, daní a práva, kde významnou roli hraje

 • prvek duševního vlastnictví a nehmotných aktiv
  • výzkum a vývoj
  • software development
  • vydavatelství
 • kombinovaný režim na dani z příjmů (výnosy zčásti podrobené dani, zčásti dani nepodléhající) či na DPH
  • nezisková sféra - vysoké školy, střední školy, obce aj.
  • ekologické projekty
  Dále pracujeme pro klientelu činnou v oblasti
  • služeb cestovního ruchu
  • stavebního developmentu.

 Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte nás prosím:

*
 

 
 
 
 
 

Nabízíme Vám:

 • průběžnou metodickou a informační podporu Vašeho ekonomického úseku či účetního týmu
 • klientská řešení ve formě
  • analýz a stanovisek
  • posouzení, přípravy a optimalizace záměrů
  • spolupráce při zpracování smluvní, grantové, úvěrové či jiné dokumentace
  • due diligence
 • optimalizaci administrativní správy účetní, daňové a ekonomické agendy, včetně
  • implementace účetního systému
  • zpracování metodických směrnic
 • zastoupení před úřady (generální či jednorázové), včetně zastoupení v daňových řízeních a v soudních řízeních ve věcech daní
 • zpracování dokumentace k převodním cenám k prevenci daňových rizik, podle pravidel daných metodickými pokyny MF ČR dle metodiky OECD
 • outsourcing zpracování veškerých daňových přiznání a zpracování finančně účetní a mzdové agendy
 • další

Ceny

Máte-li zájem o vypracování předběžné cenové nabídky, přejděte prosím sem a zadejte příslušné kalkulační údaje.

 

Dotaz

Máte-li jakýkoli odborný dotaz odpovídající našemu profesnímu zaměření, využijte našeho klientského servisu.


Automatický daňový kalendář

Zaregistrovaným uživatelům odesíláme mailová připomenutí aktuálních platebních a odvodových termínů.

 

Naše filozofie

 
 • ZNALOSTI

Základním východiskem všech našich klientských doporučení je důkladná znalost právních předpisů, permanentní sledování aktuálních výkladových trendů a judikatury. Naši klienti se tak mohou rozhodovat na základě úplných a podrobných informací a s jistotou detailní znalosti podstaty každého problému a smyslu námi navrhovaného postupu.

 • KREATIVITA

Kde je to namístě, přistupujeme k zadání s kreativitou a přinášíme řešení leckdy inovativní, ale vždy bezpečná.

 • INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP

Cíleně pracujeme na tom, aby nezbytné rutinní procesy, jak naše interní, tak případně v účtárnách či finančních odděleních klientů, probíhaly standardizovaně a s maximální efektivitou. To je prvním předpokladem pro uplatňování individuálního přístupu ke každému klientovi, který považujeme za nezbytnou kvalitu poradenských služeb.
 
 • ODBORNOST

Klientům pomáháme zvládnout běžnou daňovou, účetní či ekonomickou agendu, ale nebojíme se přitom odborně obtížných problémů, ty jsou naopak pro nás výzvou. Mnohé naše odborné analýzy a mnohá řešení se týkají zadání nadstandardně komplikovaných a dříve neřešených.

 • NADHLED

Jako každá konzultační společnost jsme tržním prostředím formováni směrem k postupné maximální odborné specializaci jednotlivých členů konzultačního týmu, přičemž ale naší konkurenční výhodou zůstává nadstandardně široký záběr odborných oblastí, ve kterých se podrobně orientujeme. Nečiní nám problém podrobit jakékoli zadání interdisciplinárnímu pohledu a vyžádá-li si to konkrétní situace, jsme schopni přizvat k řešení konkrétního zadání externí specialisty.

 • EFEKTIVITA

Preferujeme efektivitu práce před její kvantitou a ve stejném smyslu se snažíme šetřit pracovní kapacity, čas i peníze našich klientů, a to nejen v rámci naším vlastním způsobem práce, ale i tím, že si všímáme efektivity procesů u klientů. Standardními atributy naší činnosti je elektronická komunikace s úřady, minimalizace množství klasických „papírových“ dokumentů a jejich nahrazení elektronickými daty apod.